Ferdi Kaza Sigortası

Hayat her zaman hoş sürprizlere gebe değil. Umarız başınıza gelmez ama beklenmedik bir kaza durumunda yaşayacağınız sakatlık veya hayatınızın tehlikeye girmesi durumunda sizin, vefat durumunda ise ailenizin yaşayacağı maddi sorunları en aza indirmek, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almak için ferdi kaza sigortası yaptırmalısınız. Ferdi kaza poliçesi kapsamları sigorta şirketlerinin ürünlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel hatları ile ferdi kaza sigortası; kaza sonucu vefat ve tam maluliyetle hastane masraflarınızın teminat altına alınmasıdır.Araç sigorta fiyatları 2022

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Neler?

Kaza sonucu gaz teneffüs etmekten yanıklara, kasların ve sinirlerin incinmesinden zehirlenmelere ve vefat durumuna kadar meydana gelen maluliyetlerde ferdi kaza sigortanızın teminatları devreye girer.Trafik sigortası

 Ferdi Kaza Sigortası teminatları, kaza sonucu

  • Vefat,
  • Tam ve kısmi maluliyet,
  • Tedavi masrafları,
  • Günlük hastane tedavileri
  • Hastalık sonucu tam ve kısmi maluliyetleri kapsar

Hayatınızı kolaylaştıran ek hizmetler içeren Ferdi Kaza Sigortası ürünlerimizle ani ve beklenmedik kazalara karşı uygun primlerle kendinizi ve ailenizi güvence altına alabilirsiniz.

 

Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım ?

Ferdi Kaza Sigortası, günlük yaşamda başınıza gelebilecek kazalara karşı siz ve aileniz için maddi güvence sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası’na, sağladığı teminatlara kıyasla oldukça cazip primlerle sahip olabilirsiniz.

Üstelik, ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri ferdi kaza sigortası poliçe primini vergi matrahından da indirebilir. Vergi avantajından yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekmektedir.

Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım?

Ferdi Kaza Sigortası, günlük yaşamda başınıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvenceye sahip olmanızı sağlar.

Üstelik aracınız, eviniz ve sizin için Binek Araç Kasko Yardım, Ferdi Yardım, Konut Yardım hizmetleri kapsamında birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.

Vefat Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
Sürekli Sakatlık Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
Tedavi Giderleri Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.
Gündelik Tazminat Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.
Deprem Sigortalının deprem sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.

 

Trafik Kasko Konya Sigorta Şirketi olarak Konya Ferdi Kaza  Sigortasında; Konya Ak Sigorta, Konya Axa Sigorta, Konya Generali Sigorta, Konya Orient Sigorta, Konya Türkiye Sigorta, Konya Allıanz Sigorta, Konya Bereket Sigorta, Konya Gri Sigorta, Konya Quıck Sigorta, Konya Unico Sigorta, Konya Ankara Sigorta, Konya Corpus Sigorta, Konya Groupama Sigorta, Konya Ray Sigorta, Konya Zurıch Sigorta, Konya Arex Sigorta, Konya Demir Hayat Sigorta, Konya Hdı Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya Atlas Sigorta, Konya Dubaı Star Sigorta, Konya Koru Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Teklifi Al, Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Acentalari

Konya Ferdi Kaza Sigortası, Konya Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi, Konya Ferdi Kaza Sigorta Poliçe Teklif Al, Konya Ferdi Kaza Sigortası Acentaları